讲中国历史,看历史知识,尽在北京赛车pk10开奖直播网

北京赛车pk10开奖直播历史记录 -【北京赛车开奖直播】

来源:北京赛车pk10开奖直播2017-12-04 11:46:40责编:夏天的耳朵人气:
字号:小号|大号
【内容导读】同治皇帝以冲龄登基,在位13年,年仅19岁便撒手人寰,虽然清廷宣称是得天花死的,但是明眼人都明白,受了慈禧的迫害。历史学家也证明,同治皇帝死于梅毒,就是性病。堂…

tóngzhì

huángchōnglíngdēng,zàiwèi13nián,niánjǐn19suì便biànshǒurénhuán,suīránqīngtíngxuānchēngshìtiānhuāde,dànshìmíngyǎnréndōumíngbái,shòuledehài shǐxuéjiāzhèngmíng,tóngzhìhuángméi,jiùshìxìngbìng tángtángqīnghuángjìngránjiànguāngdeméi,zhèshìwéi?

<rb>天</rb><rt>tiān</rt><rb>理</rb><rt>lǐ</rt><rb>不</rb><rt>bú</rt><rb>容</rb><rt>róng</rt><rb>啊</rb><rt>ā</rt>!<rb>慈</rb><rt>cí</rt><rb>禧</rb><rt>xǐ</rt><rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>何</rb><rt>hé</rt><rb>害</rb><rt>hài</rt><rb>得</rb><rt>dé</rt><rb>儿</rb><rt>ér</rt><rb>子</rb><rt>zǐ</rt><rb>连</rb><rt>lián</rt><rb>男</rb><rt>nán</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>也</rb><rt>yě</rt><rb>做</rb><rt>zuò</rt><rb>不</rb><rt>bú</rt><rb>了</rb><rt>le</rt>

tóngzhìhuángshìdeqīnshēngér,wéilezhǎngkòngquán,liándeqīnshēngérdōuxiàshāshǒu,gēntiānyǒupīn,háishíne dezhàngxiánfēngzhīyǒutóngzhìér,zhèérzhīsuǒnénghuóxiàláijiùshìyīnwéiqīnshì tóngzhìhuánghòude,hòudeyuányīnjiùshìràngtóngzhìhuánghòutóngfáng,shènzhìyǔntóngzhìjiējìnrènpínfēi gōng zhèmezuòfāngmiànshìyīnwéitóngzhìwéibèidexuǎnleāshìdānglehuánghòu,lìngfāngmiànshìyīnwéiqiángdequán 


<rb>天</rb><rt>tiān</rt><rb>理</rb><rt>lǐ</rt><rb>不</rb><rt>bú</rt><rb>容</rb><rt>róng</rt><rb>啊</rb><rt>ā</rt>!<rb>慈</rb><rt>cí</rt><rb>禧</rb><rt>xǐ</rt><rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>何</rb><rt>hé</rt><rb>害</rb><rt>hài</rt><rb>得</rb><rt>dé</rt><rb>儿</rb><rt>ér</rt><rb>子</rb><rt>zǐ</rt><rb>连</rb><rt>lián</rt><rb>男</rb><rt>nán</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>也</rb><rt>yě</rt><rb>做</rb><rt>zuò</rt><rb>不</rb><rt>bú</rt><rb>了</rb><rt>le</rt>

zàihūntiān,gànshètóngzhì,dǎozhìyuánfáng,zhèngxuèfānggāngdetóngzhìxīnzhōngwěi,běnshìwéntōngdezhíkuǎ,gèngjiāfàngzòng,zuòchūzhǒngzhǒnghuāngdànzhīshìláifǎnkàngtàihòuduìshījiāde tóngshíyīnwéishì,dōuqīnguòwèn,yīnwéizhòngxiūyuánmíngyuándeshì,gèngshìshēngchìletóngzhìhuáng,yóutóngzhìhuīxīnxiāo,jīngchángwēichūgōng,láiwǎngjiǔ guǎnhuājiēliǔxiàng,liànxiēchūngōnghuángshū 


<rb>天</rb><rt>tiān</rt><rb>理</rb><rt>lǐ</rt><rb>不</rb><rt>bú</rt><rb>容</rb><rt>róng</rt><rb>啊</rb><rt>ā</rt>!<rb>慈</rb><rt>cí</rt><rb>禧</rb><rt>xǐ</rt><rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>何</rb><rt>hé</rt><rb>害</rb><rt>hài</rt><rb>得</rb><rt>dé</rt><rb>儿</rb><rt>ér</rt><rb>子</rb><rt>zǐ</rt><rb>连</rb><rt>lián</rt><rb>男</rb><rt>nán</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>也</rb><rt>yě</rt><rb>做</rb><rt>zuò</rt><rb>不</rb><rt>bú</rt><rb>了</rb><rt>le</rt>

shǐ

shànghǎodehuángshǎo,dànshìbèideqīnshēngqīnchénghǎozhījuéjǐnyǒu zǒngéryánzhī,tàihòuchuíliántīngzhèngzhīhòu,duìdeértóngzhìdezhèngshì hūnyīnshēnghuóshànghéngjiāgànshè,zhǐshǒuhuàjiǎo,dǎozhìtóngzhìhuánghòuqīnjìn,zàihuánggōngzhōngrènwèifēipínyuánfángmáixiàlóngzhǒng yóuérliànhuājiēliǔxiàng,hǎoér,cáidǎozhìtóngzhìméiyǒuhái,méilehuángwèichéngrén,shènzhìshìzhōngleméiyīngniánzǎoshì 

miǎnshēngmíng:shàngnèiróngyuánwǎngluò,bǎnquánguīyuánzuòzhěsuǒyǒu,yǒuqīnfànníndeyuánchuàngbǎnquánqǐnggàozhī,menjiāngjìnkuàishānchúxiàngguānnèiróng 

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科